Hakkımızda

Başta sinema olmak üzere sanatın bütün kollarını tek bir çatı altında buluşturma niyetiyle, olumsuzluk ön eklerini yolumuzdan kaldırarak ısrarla “art-his”lik yapıyoruz. Nisan 2017’den beri “disiplinlerarası sanat” kavramına kafa yoruyor, işitsel ve görsel sanatların tümüne dair, Doğu’dan Batı’ya varıncaya dek fikirler üretiyoruz. Dünyayı sanatla kucaklamayı çok seviyoruz.

 

Genel Yayın Yönetmenleri
Dilan Salkaya
Alpaslan Paşaoğlu