Bir Dijital Manipülatör: K. Cem Çelik

Dijital çağın çok öncesinde, tek bir fotoğraf kâğıdı üzerinden üst üste kullandığı negatifleri birleştirerek ilk foto-manipülasyon örneklerini Jerry Uelsmann vermiştir. Uelsmann’ın açtığı yolda dijital fotoğraf alanında çalışmalar üreten pek çok önemli sanatçı ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu disiplinde önemli eserler üreten Ted Chin ile art-his.com’da dijital fotoğrafçılığa dair güzel ve mini bir söyleşi gerçekleştirmiştik (https://www.art-his.com/dijital-fotograf-sanatcisi-ted-chin-ile-soylesi/). Ted Chin, dijital fotoğraf sanatı için modern-sürrealizm tanımlaması yaparken René Magritte’in tablolarından çok etkilendiğini ifade eder. Nitekim Magritte’in tablolarındaki aynalar, bedenler ve suretler üzerinden yapmış olduğu manipülasyonlar, bugün hemen hemen ilgili alanlarda eser veren pek çok sanatçının da Ted Chin gibi ilham kaynağı olmuştur.

Diğer yandan Jerry Uelsmann’dan önce tarihte ilk fotomontajın Oscar Rejlander tarafından 1857 yılında 32 negatifin bir araya getirilmesiyle yapıldığı iddia edilir. Hayatın İki Yüzü isimli bu eser, dijital çağa geçmemiz ile birlikte soyut edinimin somut şekilde ifade edilmesine ön ayak olmuştur. Ülkemizde de bu alanda yetkin çalışmalar gerçekleştiren sanatçılarımız mevcuttur. Yukarıda isimlerini saymış olduğumuz René Magritte, Ted Chin, Jerry Uelsmann gibi önemli figürlerin ışığında eserler üreten K. Cem Çelik, bu değerli yerli sanatçılarımızdan bir tanesi.

Fotoğraf sanatı ve bilgisayar programları ile tanıştığı küçük yaşlarından itibaren kendisine ve tanıdığı fotoğrafçılara ait çekimler üzerinden dijital manipülasyon örnekleri veren K. Cem Çelik, eserlerinde distopik bir gelecekten bahseder, varoluş felsefesine yönelik bedensel bir yoklama çeker. Türkiye’den köklü ve çağdaş sanatçıları Adana’da temsil eden Vagabond Galeri, 1. Pop Up Sergisi ile sanatçının çalışmalarına da yer vermektedir.

Sanatçının art-his.com için hazırladığı özel seçkisini sizlerle paylaşıyoruz.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.